Külmasüsteemides kasutatakse ained, mis vähemal või suuremal määral kahjustavad ümbritsevat keskkonda ja maakera ümbritsevat osoonikihti. 
Seetõttu ei ole lubatud osoonikihti kahjustavaid ained niisama õhku paisata. 
Tänasel päeval ei tohi kasutatavad ained sisaldada Cl ning külmaaine GWP arv peab vastama teatud väärtusele. 

Alates 01.01.2020 ei tohi uutes valmistatavates või paigaldatavates kümaseadmetes kasutada külmaainet, mille GWP>2500. 
Alates 01.01.2022 langeb eelnimetatud piirnorm veelgi väärtuseni GWP<150.

Kõik rahvusvahelised lepped, Euroopa Liidu ja Eesti õigusaktid antud teemal leiab juuresolevalt kodulehelt.
http://www.klab.ee/o3/seadused/